FAQ bg

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw eich prisiau?

Mae ein prisiau'n amrywio yn ôl y deunyddiau a ddefnyddir, cymhlethdod y dyluniad / cynhyrchiad, a maint.Wrth i'r mwyafrif helaeth o'n cynhyrchion gael eu haddasu, rydym yn gweithio gyda lluniadau cleientiaid i ddarparu dyfynbrisiau arferol cyn gynted â phosibl.

Oes gennych chi isafswm archeb?

Na, nid oes isafswm maint archeb.Fodd bynnag, gan fod y mwyafrif helaeth o'n cynhyrchion wedi'u haddasu, yn aml mae tâl offer yn gysylltiedig â gweithgynhyrchu math o gynnyrch newydd, ee rhaid ffurfio mowldiau arferol ac ati. Mae hyn yn cael ei gynnwys yng nghyfanswm cost yr archeb.Ar gyfer symiau bach iawn o archebion, gall hyn fod yn gost-ataliol i rai cleientiaid.

Allwch chi gyflenwi'r ddogfennaeth berthnasol?

Oes, gallwn ddarparu'r rhan fwyaf o ddogfennaeth gan gynnwys Tystysgrifau Dadansoddi / Cydymffurfiaeth;Yswiriant;Tarddiad, a dogfennau allforio eraill lle bo angen.

Beth yw'r amser arweiniol ar gyfartaledd?

Yn fras, 6-8 wythnos yn dibynnu ar gymhlethdod y prosiect

Pa fathau o ddulliau talu ydych chi'n eu derbyn?

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn trosglwyddiad banc yn unig.Yn gyffredinol, rydym yn gofyn am 30% o daliad T/T i lawr ar osod archeb, gyda'r 70% sy'n weddill yn ddyledus ar ôl ei anfon.

Beth yw gwarant y cynnyrch?

Rydym yn gwarantu ein deunyddiau a'n crefftwaith.Ein hymrwymiad yw eich boddhad â'n cynnyrch.Mewn gwarant ai peidio, diwylliant ein cwmni yw mynd i'r afael â holl faterion cwsmeriaid a'u datrys i foddhad pawb

A ydych chi'n gwarantu danfon cynhyrchion yn ddiogel?

Ydym, rydym yn defnyddio pecynnu allforio o ansawdd uchel.Rydym hefyd yn defnyddio pecynnu peryglon arbenigol ar gyfer nwyddau peryglus a chludwyr storio oer dilys ar gyfer eitemau sy'n sensitif i dymheredd.Efallai y codir tâl ychwanegol am becynnu arbenigol a gofynion pacio ansafonol.

Beth am y ffioedd cludo?

Mae ffioedd cludo yn amrywio yn dibynnu ar ba gwmni dosbarthu y mae cleientiaid yn ei ddewis.Rydym yn gweithio gyda'r holl brif gludwyr tramor a domestig.Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.